Punktkort

PUNKTKORT

Et punktkort innehar 40 punkter.
Hver heis forbruker ulikt antall punkter avhengig av heisens lengde.

 

Heis Punkter
Halstensgårdheisen 4
Fugleleiken 4
Geiloheisen 4
Slaattaheisen 2
Barneheisen 1
Korken 2
Arnetrekkene 1 og 2 2
Arne 3 1
Fjellheisen 4
Vestliheisen 4
T-krok Vestlia 4
Trollheisen 2
Trollklubben 1
Hufseheisen 1
Toppheisen 2
Kikutheisen 4

Punktkort har gyldighet i 2 sesonger fra kjøpsdato. Gyldighet står på kortet. Ubrukte punkter etter denne dato kan ikke fornyes.

BESTILL DIN OPPLEVELSE