Offpist

Offpist eller frikjøring er forbundet med særskilt risiko og fare, og du må regne med uforutsatte forhold.

All skikjøring utenfor merkede og preparerte nedfarter skjer på ski/snowboardkjørerens eget ansvar og risiko.

Respekter skilting, merking og skredfare. Alle som ferdes utenfor preparerte nedfarter bør ha kunnskap i vurdering av skredfare og risiko.

Skikjøring utenfor nedfartene på Geilo er også frikjøring og skjer på eget ansvar.

Kjør aldri alene utenfor preparerte/merkede nedfarter.

Skredfare

Vær oppmerksom på snøskredfaren. I terreng med mer enn ca 20-30 grader helning er det alltid skredfare. Gjør alltid dine egne vurderinger, selv om andre har kjørt i området.

BESTILL DIN OPPLEVELSE