Om oss

I 2012 fusjonerte tidligere Geilolia AS og Geilo Taubane AS og ble til Geilo Skisenter AS. Dette var en milepæl i Geilo sin historie og et steg i riktig retning for å samle Geilo og etablere et bedre samarbeid mellom skianleggene, som igjen ville gi en bedre totalopplevelse for gjesten.

I mai 2013 ble det satt i gang arbeid med å finne nytt navn og ny profil da det var en utfordring å markedsføre et helårsprodukt med navnet Geilo Skisenter, et navn som blir forbundet med vinter og skikjøring. 24. januar 2014 ble nytt navn og ny profil lansert, Geilo Holiday.

Geilo Holiday har ambisjoner om å utvide og vokse på nasjonale og internasjonale markeder. Derfor passer det også med et internasjonalt navn, som både norske og utenlandske gjester kan assosiere seg med. En holiday innebærer også mer enn bare overnatting, og siden vi kan tilby totalopplevelse med blant annet ski, sommerpark, arrangementer, aktiviteter, overnatting og servering passer navnet godt til det vi er i dag.

Geilo Skisenter vil fortsatt være det registrerte bedriftsnavn som benyttas på fakturaer etc. mens Geilo Holiday vil være navnet som benyttes i kommersiell sammenheng, altså i all markedsføring ut til gjesten, på hjemmeside, sosiale medier etc.

Vår historie

Vestlia Stolheis åpnet lørdag 23. mars 1968. Heisen hadde 74 dobbeltstoler og en kapasitet på 600 personer per time. Heisturen tok 8 minutter.

Nåværende eiere familien Lorentzen kom inn på eiersiden i 1976.
Siden har det vært en kontinuerlig utvikling av heiser, nedfartsløyper og servicetilbud.

I 1977 startet Vestlia skisenter som første skianlegg i Norge å preparere nedfartsløypene hver dag. I 1980 kom snøkanonanlegget, som i mange år var Norges største. Den gang var kommentaren fra mange «Hva skal man med snøanlegg på fjellet i Norge?»

På første del av 80-tallet kom Trollklubben med barneheis, som har vært en viktig satsing for familieproduktet.

Rundt år 2000 ble det invistert i ny ekspressheis, flomlys og servicebygg. Dagens ekspressheis var klar til bruk ved sesongstart i 2001, og turen til toppen tar nå 3,5 minutter. Vår første terrengpark var klar i år 2000 og også den kontinuerlig utviklet til dagens tilbud.

Navneskifte
Høsten 2004 overtok våre eiere Bakkegaard Apartement. Med den overtagnelsen fikk Vestila også et produkt med beliggenhet i Geilo sentrum og det førte til at Vestlia ble til Geilolia.

Fusjonering
I 2012 fusjonerte Geilolia AS og Geilo Taubane AS til Geilo Skisenter AS. Det nye selskapet drifter skisenter, sommerpark, kafe, barnehage, restaurant og overnatting i hytter og leiligheter. Geilo Skisenter AS tar også i mot arrangement som teambuilding, selskaper og klasserturer m.m.

Ny profil – Geilo Holiday
På nyåret 2014 endret Geilo Skisenter AS profil. Geilo Holiday er en helårsarena som utvikler og tilbyr opplevelser på en av Norges mest besøkte fjelldestinasjoner.

BESTILL DIN OPPLEVELSE